Volop actie op Oostpoort

Datum: 18-4-2024

De werkzaamheden zijn in volle gang. Momenteel wordt de riolering aangebracht en worden er wegen aangelegd. Hiermee wordt Oostpoort III gereed gemaakt voor de bedrijven die zich willen gaan vestigen op dit nieuwe bedrijventerrein in Harlingen.